Villa Vintturin

Varausehdot

VARAUSEHDOT

Taataksemme palvelujen sujumisen parhaalla mahdollisella tavalla, sovellamme seuraavia ehtoja ja suosituksia toiminnassamme. Huomioittehan, että varaus on sitova vasta ennakkomaksun maksamisen jälkeen.

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon myös lähistöllä olevat mökkinaapurit. Yleinen hiljaisuus on klo 23-07. Tällöin esimerkiksi kovaäänisen musiikin soittaminen on kielletty.

Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15:00 lähtöpäivään klo 12:00 saakka. Mikäli sinulla on tarvetta aiempaan sisäänkirjautumiseen tai myöhäisempään uloskirjautumiseen, voit tiedustella tämän mahdollisuutta erikseen. Hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi teemme aikoihin poikkeuksia, mikäli mökin varaustilanne ja muut tekijät sen sallivat.

1. Varaaminen ja maksu

Varaus on sitova ennakkomaksun maksamisen jälkeen. Varaajan täytyy olla täysi-ikäinen henkilö ja pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Majoituslaskun ensimmäinen osa 30% loppusummasta tulee suorittaa 3 vrk:n kuluessa varauksen tekemisestä ja loppuosa 70% 14 vrk ennen varauksen alkua. Sesonkiaikoina* loppulaskun eräpäivä varauksilla on 30 vrk ennen saapumista. Mikäli tapahtumaan on aikaa varauksentekohetkellä alle 30 vrk, laskutetaan koko varaus erääntyväksi välittömästi. Majoitustilaan saa majoittua enintään vuokrakuvauksessa kerrottu henkilömäärä.

*Sesonkiaikoja ovat Joulu+Uudenvuoden aika 23.12 – 11.1, Hiihtolomaviikot, Pääsiäinen ja kesäkausi (15.5. – 15.9.).

2. Peruutus

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@villavinturi.fi, laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle. Peruutusmaksu on 120 €. Asiakkaalla on oikeus saada Villa Vintturille maksamansa summa (peruutusmaksua lukuun ottamatta) takaisin, jos peruutus on tehty 14 vrk ennen varauksen alkua. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen varauksen alkua tehdystä peruutuksesta ei palauteta suoritettuja maksuja lainkaan, ellei mökkiä saada uudestaan vuokrattua. Sesonkiaikana* 30 vrk ennen varauksen alkua tehdystä peruutuksesta perimme koko varauksen summan eikä suoritettuja maksuja palauteta.

Yllättävän sairauden tai tapaturman varalle suosittelemme vakuutuksen ottamista. Mikäli asiakas haluaa muuttaa loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

3. Villa Vintturin oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majore) tai lomakohteen omistajasta johtuvat painavat syyt (esim. omistajan vaihtuminen), lomakohteen omistaja voi irtisanoa varauksen. Asiakkaalla on oikeus tällöin saada maksamansa suoritukset takaisin. Villa Vintturilla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole noudattanut maksuehtoja.

4. Avaimen luovutus ja siivous

Vierailun lähestyessä Villa Vintturi toimittaa asiakkaalle tarkemmat kulkuohjeet ja avainkoodin mökille. Aittarakennuksessa on käytössä avain, joka löytyy mökin sisältä. Kadonneesta avaimesta peritään lukon uudelleen sarjoittamisesta tai lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Vaikka loppusiivous kuuluukin hintaan, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä vuokra-ajan päätyttyä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat ja pullot vietyinä esimerkiksi vuokranantajan osoittamaan yleiseen jätekeräyspisteeseen. Lomakohteen piha-alue tulee varauksen jälkeen olla siistitty. Myös vuokra-aikana asiakkaan tulee pitää mökin piha-alue siistissä kunnossa. Mikäli varauksen päättyessä mökin siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja Villa Vintturin henkilöstö joutuu huolehtimaan mökin ja ympäristön kuntoon saattamisesta ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siitä jälkikäteen käytettyjen tuntien mukaan 50 euroa/tunti.

Tämän lisäksi erityissiivousmaksu (alkaen 60 €) lisätään, mikäli siivous vaatii tavanomaisesta siivouksesta poikkeavia työvälineitä kuten esimerkiksi tekstiilipesurin käyttöä sohvan pesemiseksi. WC-istuimen tukoksen avaamisesta veloitetaan alkaen 50 € maksu. Mikäli tukoksen avaaminen vaatii ulkopuolisen korjaajan tai imuauton, lisätään kulu toteutuneen mukaan.

Liinavaatteet eivät sisälly mökin vuokraushintaan. Villa Vintturille johtava mökkitie ja talon edustalla oleva parkkialue on kameravalvottu.

5. Vierailun aikana

Vieras on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana. Jos vieras keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vieras ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Ulkoporeallas on mitoitettu 7 henkilölle, ylitäyttö voi rikkoa altaan. HUOM! Poreallasta ei saa tyhjentää. Villa Vintturin huoltotiimi hoitaa porealtaan ylläpidon.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Näissä tapauksissa omistaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä vierailun ajasta.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista, force majeur -tyyppisistä syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennalta-arvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Tällöin vieraalle tulee korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika.

Vieraalla on oikeus keskeyttää vierailu, mikäli kohde poikkeaa merkittävästi etukäteen kerrotusta. Vieraan tulee tällöin reklamoida puutteesta tai virheestä niin pian kuin mahdollista omistajalle tai huolitsijalle. Omistajalla/huolitsijalla tulee olla mahdollisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista. Vierailun keskeytyessä omistajalla on velvollisuus korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika. Jos vieras haluaa jatkaa vierailuaan varauksensa loppuun saakka, vaikka virhettä tai puutetta ei onnistuttaisi korjaamaan, tulee vieraan saada korjaamatta jäävän virheen osalta virhettä vastaava hinnanalennus.

6. Vahinkojen korvaus

Asiakas on vastuussa mökin irtaimistosta vuokrausaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Vastuu vahingosta määräytyy materiaali-, työ- ja muiden kustannusten mukaisesti. Villa Vintturin suorittama pienkorjaustyö 60 € / alkava tunti, mahdollinen matka-aika 50 € / alkava tunti esimerkiksi varaosien tai uuden irtaimiston hankkimiseksi. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kulu lisätään toteutuneen mukaisesti. Asiakas saa tällöin erittelyn kustannuksista. Mikäli asiakkaasta johtuvista syistä mökki on vuokrauskelvoton muille asiakkaille lähtöajan jälkeen, veloitetaan asiakkaalta lisäksi mökin vuokra siihen asti kunnes mökki on jälleen vuokrauskelpoinen.

7. Reklamaatiot ja puutteet

Kaikki lomakohteen varaukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tai huoltopyynnöt osoitetaan välittömästi niiden ilmaannuttua Villa Vintturille – Jälkikäteen tulleita valituksia ei huomioida. Mahdolliset reklamaatiot varauksista tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@villavintturi.fi

8. Tupakointi ja lemmikit

Tupakointi on kielletty lomakohteen sisätiloissa. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 300 € tuuletusmaksu. Lemmikkien tuominen mökkeihin on kielletty, ellei asiasta ole sovittu erikseen. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään korotetun siivousmaksun lisäksi myös lisämaksu 100 € / lemmikki / varaus. Sovittujen tapausten kohdalla Villa Vintturi veloittaa aina pakollisena korotetun mökin siivousmaksun. Villa Vintturi ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille.

9. Teltat, asuntovaunut ja vesiskootterit

Telttojen pystyttäminen ja asuntovaunujen tai vastaavien sijoittaminen mökin tontille tai tontin läheisyyteen on ilman erillistä lupaa kiellettyä. Vuokranantajalla on oikeus vaatia sellaiset poistettaviksi välittömästi. Ellei vuokralainen noudata tällaista määräystä viipymättä, vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ilman muuta ennakkovaroitusta poistaa kaikki kohteen käyttäjät paikalta ja olla palauttamatta maksettua vuokraa.

Omien vesiskoottereiden tuonnista/käytöstä sovitaan erikseen.

10. Lainsäädäntö

Näihin ehtoihin ja niistä ilmeneviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, minkä molemmat osapuolet hyväksyvät tällä sopimuksella. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan mökin sijaintipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

    Yhteystiedot

    +358 (0) 40 174 2040
    info@villavintturi.fi

    Luhangantie, 19740 Sysmä.

    Info